Σεμινάρια Χορωδών

• Νοεμ. 87: Διήμερο. Δίδαξε ο Αντ. Κοντογεωργίου
• Δεκ. 89: Δεκαήμερο. Δίδαξε ο ISTVAN PARKAI καθηγητής της Ανώτατης Μουσικής Ακαδημίας Βουδαπέστης.
• Μαρτ. 91: Οκταήμερο. Δίδαξε ο Ελληνογερμανός Αλεξ. ΤΣΙΧΛΗΣ