Βρίσκεστε εδώ: Συμφωνική

Προγράμματα Ε.Κ.Τ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Η Δημιουργία της ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ξεκίνησε το Φθινόπωρο του ’90 στα πλαίσια του Ε.Κ.Τ. Για το σκοπό αυτό νοικιάστηκε (επί τέσσερα συνεχή χρόνια) Νεοκλασικό οίκημα στην οδό Δαρειώτου 11, που περιλάμβανε 8 ειδικά διαρρυθμισμένα και κατάλληλα φιλοτεχνημένα δωμάτια, χολ, ειδικούς χώρους κ.λ.π. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανατέθηκε στον αγαπητό φίλο της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, […]

Εκτέλεση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ έχει εκτελέσει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους: 1989: Χορωδιακής Τέχνης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1990: Στελεχών Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας. 1991:  -«- 1992:  -«- 1993:  -«-