Συνοδείες Επιταφίων

1986 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1987 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1988 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1989 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1990 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1991 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1992 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1993 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Ανδρική Χορωδία)

1994 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία)

1995 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Ανδρική Χορωδία)

1996 Συμμετοχή στην περιφορά των Επιταφίων στην πλατεία Αγίου Βασιλείου (Μικτή Χορωδία)

1997 Συνοδεία Επιταφίου Αγίας Αικατερίνης (Μικτή χορωδία)

1999 Συνοδεία Επιταφίου Προφήτη Ηλία (Μικτή- Χορωδία)

2000 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Μικτή- Χορωδία)

2001 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Μικτή- Χορωδία)

2002 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Μικτή- Χορωδία)

2003 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Μικτή- Χορωδία)

2004 Συμμετοχή στην περιφορά Επιταφίων (πλατεία Αγίου Βασιλείου – Μικτή Χορωδία)

2005 Συμμετοχή στην περιφορά Επιταφίων στην πλ. Αγίου Βασιλείου (Μικτή Χορωδία)

2007 Συμμετοχή στην περιφορά Επιταφίων στην πλ. Αγίου Βασιλείου (Μικτή Χορωδία)

2008 Συμμετοχή στην περιφορά Επιταφίων στην πλ. Αγίου Βασιλείου (Μικτή Χορωδία)

2011 Συνοδεία Επιταφίου Αγίου Δημητρίου (Μικτή)