Εκτέλεση Κοινωνικών Προγραμμάτων

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ έχει εκτελέσει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους:

1989: Χορωδιακής Τέχνης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

1990: Στελεχών Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας.

1991:  -«-

1992:  -«-

1993:  -«-