Συνοδείες Επιταφίων

1986 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1987 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1988 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1989 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1990 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1991 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1992 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1993 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας  (Ανδρική Χορωδία) 1994 Συνοδεία Επιταφίου Ευαγγελίστριας (Ανδρική Χορωδία) 1995 […]